IMVU Information

Brudd på opphavsrett og varemerker

Kun eieren av de immaterielle rettighetene eller eierens autoriserte representant har tillatelse til å rapportere potensielt krenkende materiale gjennom IMVUs meldingssystem, som angitt nedenfor. Hvis du ikke er eieren av de immaterielle rettighetene, eller eierenss autoriserte representant, bør du ta kontakt med eieren for å la dem velge om de ønsker å gå videre med prosedyrene som er angitt bruksvilkårene.

Varsling: IMVU respekterer opphavsrettighetene som tilhører andre, og vi krever at du gjør det samme når du forbinder deg med nettstedet eller produktene på denne.

Bidrag og uautorisert bruk av Materiale eller tredjepartsinnhold som finnes på dette nettstedet kan krenke gjeldende lover og forskrifter. Du samtykker i å holde IMVU og dets ledere, direktører, ansatte, agenter, representanter, lisensgivere, og forretningspartnere skadesløse fra og mot ethvert og alle kostnader, skader, ansvar og utgifter (inkludert avgifter og kostnader til forsvarsadvokat), IMVU, og andre skadelidende parter i forhold til, som følge av, eller i den hensikt å unngå, ethver påstand fra en tredjepart om at du og enhver annen person som bruker dette nettstedet eller nettsiden ved å benytte ditt brukernavn og/eller passord (inkludert, uten begrensning, din deltakelse i konteringsområder eller dine oppføringer) bryter gjeldende lov eller forskrift, eller opphavsrett, varemerkerettigheter eller andre rettigheter overfor en tredjepart.

IMVU kan, der omstendighetene tillater det og etter eget skjønn, avslutte tjenesten og/eller tilgangen til dette nettstedet for brukere som krenker immaterielle rettigheter. Hvis du mener at ditt arbeid er gjenstand for brudd på opphavsretten og/eller krenker et varemerke og vises på vårt nettsted, bes du oppgi følgende informasjon til din IMVU-representant:

 • En fysisk eller elektronisk signatur fra en person som er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rett hvis angivelig er krenket.
 • Identifikasjon av opphavsrettsbeskyttede og/eller varemerkebeskyttede verk som angivelig har blitt krenket, eller, hvis flere verk på samme nettsted dekkes av samme varselmelding, en fullstendig liste over slike verk på området.
 • Identifikasjon av materiale som hevdes å være krenkende eller er gjenstand for krenkende aktivitet og som skal fjernes eller fjernes tilgang til for på dette nettstedet, og tilstrekkelig informasjon for at IMVU kan lokalisere materialet.
 • Tilstrekkelig informasjon for at IMVU kan kontakte deg som den klagende part, som for eksempel en adresse, telefonnummer, og en e-postadresse hvis tilgjengelig, som du kan kontaktes på.
 • En erklæring om at du i god tro mener at bruken av materialet som det klages på ikke er autorisert av opphavsretten og/eller varemerkeeieren, hans representant eller loven.
 • En erklæring om at informasjonen i meldingen er korrekt og under ed, at du er autorisert til å handle på vegne av eieren av den eksklusiv rettigheten som angivelig er krenket.
 • IMVU-representanten som behandler påstander om krenkelse av opphavsrett eller varemerker på dette nettstedet, kan kontaktes på følgende vis:

By mail
IMVU, inc.
Attn: DMCA Administrator
PO Box 2772
Redwood City, CA 94063

By e-mail
DMCA@imvu.com

Vær også oppmerksom på at brudd på opphavsrett under § 512 (f) av opphavsrettsloven av enhver person som gir en tilsiktet uriktig fremstilling av materialet eller aktiviteten, kan være gjenstand for erstatningsansvar.

Motkrav:

Hvis du som bruker har lagt ut angivelig krenkende materiale og har fått melding om dette fra IMVU, kan du velge å sende oss en motkrav. For at en slik innsigelse skal være effektiv, må skriftlig varsel overgis vår utpekte representant, og inneholde følgende informasjon: (konsulter din juridiske rådgiver eller se paragraf 512 (g) (3) i åndsverkloven for å bekrefte disse kravene):

 • Din fysiske eller elektroniske signatur.
 • Identifikasjon av materialet som har blitt fjernet eller som tilgangen har blitt fjernet for, og stedet hvor materialet dukket opp før det ble fjernet eller tilgangen til det ble fjernet.
 • En uttalelse under ed om at du i god tro mener at materialet ble fjernet eller deaktivert som følge av feil eller forveksling av materialet som skal fjernes eller deaktiveres.
 • Ditt navn, adresse og telefonnummer, samt en erklæring om at du samtykker i tingrettens jurisdiksjon for den rettskretsen postadressen tilhører, eller hvis du har adresse utenfor USA, for enhver rettskrets der IMVU eksisterer, og at du vil akseptere forkynnelse fra personen som leverte klagemeldingen om angivelig krenkende materiale eller en representant for denne personen.

Slikt skriftlig varsel skal sendes til vår utpekte representant på følgende vis:

By mail
IMVU, inc.
Attn: DMCA Administrator
PO Box 2772
Redwood City, CA 94063

By e-mail
DMCA@imvu.com

Vær også oppmerksom på at brudd på opphavsrett under § 512 (f) av opphavsrettsloven av enhver person som gir en tilsiktet uriktig fremstilling av materialet eller aktiviteten, kan være gjenstand for erstatningsansvar.

Eksempel på takedown-varsel
Klikk her for å finne et eksempel på et DMCA Takedown-varsel.

Final provision

The English text of these User Terms constitutes the sole authentic text. In the event of any discrepancy between the English text and a translation into a foreign language, the English text shall prevail.